darmowa konsultacja

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.skinmed.com.pl

 

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy (określany w dalszej części jako „Sklep”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, w oparciu o niniejszy Regulamin (określany dalej jako „Regulamin”).
 2. Właścicielem Sklepu jest: SKIN-MED RAFAŁ WACHOWIAK, ul. Strzelecka 43/5, 85-309 Bydgoszcz, NIP: 554 111 12 80, REGON: 091324520 – zwany dalej „Sprzedającym”.
 3. Kupującym jest każda osoba korzystająca z oferty sklepu internetowego skinmed.com.pl
 4. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 5. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 

Oferta

 1. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową zgodnie z prezentowaną ofertą i zawiera transakcje na mocy obowiązującego prawa dotyczącego sprzedaży w sieci Internet – Ustawa z dn. 18.07.2002r. „O świadczeniu usług drogą elektroniczną” (Dz. U. z 2002, nr 144, poz. 1204, z zm.).
 2. Do korzystania z oferty sklepu upoważnione są wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Ceny produktów podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), wyrażonymi w polskich złotych. Cena podana przy danym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Klinika SKIN-MED zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w sklepie.

 

Zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru.

 

Płatność

 1. Wpłata przez Kupującego – zamówienia realizujemy w formie 100% płatności z góry.
 • na konto bankowe firmy: ING 33 1050 1139 1000 0097 4025 8679
 • dotpay
 1. Dokumentem potwierdzającym zrealizowane umowy sprzedaży jest paragon lub faktura. Klient wskazuje podczas zakupu w sklepie jaki dokument potwierdzający płatność wybiera. Po dokonaniu wyboru nie ma możliwości zmiany dokumentu sprzedaży.

 

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar wysyłany jest do klienta elektronicznie, na wskazany, podczas zakupów w sklepie online adres mailowy lub udostępniony jest do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy – Klinika SKIN-MED.
 2. Termin realizacji zamówienia – do 7 dni roboczych.
 3. W przypadku wydłużenia się terminu realizacji zamówienia Kupujący zostanie niezwłocznie o tym powiadomiony.
 4. Sprzedający ma prawo do umieszczenia niezbędnych danych na Voucherze (imię, nazwisko, wartość Vouchera, wybrany zabieg/pakiet zabiegów).

 

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Na mocy ustawy z dnia 05 lipca 2002r. „O ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną lub podlegających na dostępie warunkowym” (Dz. U. z 2002r., Nr 126, poz. 1068, z późniejszymi zmianami) Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia umowy kupna – sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeśli Klient złoży Sprzedającemu, w terminie 14 dni od otrzymania Vouchera, pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wskazując jednocześnie numer rachunku bankowego, na który mają zostać zwrócone pieniądze.
 3. Pracownik firmy Klinika SKIN-MED niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym, celem ustalenia dogodnej formy zwrotu.
 4. Klient zobowiązany jest do podpisania i odesłania kopii faktury korygującej na adres:
  SKIN-MED Rafał Wachowiak, ul. Jagiellońska 109/13, 85-027 Bydgoszcz
 5. Po otrzymaniu kopii faktury korygującej Sprzedający dokona zwrotu kwoty równej cenie towaru na wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, rachunek bankowy.

Reklamacje zakupionych voucherów

 1. W razie stwierdzenia przez Kupującego niezgodności produktu z oczekiwaniami, Kupujący zobowiązany jest do przesłania na adres Sprzedawcy pisma, określającego niezgodność oraz zawrzeć oczekiwania co do realizacji zamówienia.
 2. Pismo reklamacyjne prosimy przesyłam drogą elektroniczną na adres e-mail: recepcja.skinmed@gmail.com lub drogą pocztową na adres naszej siedziby: Klinika SKINMED Dermatologia i Kosmetologia laserowa, AdresJagiellońska 109, 85-027 Bydgoszcz
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, maksymalnie do 14 dni.

Regulamin realizacji Voucherów

 1. Proponujemy zakup Voucherów SPA na: dowolną kwotę lub dowolną usługę/i z naszej oferty zabiegowej.
 2. Voucher ważny jest 3 miesiące od daty zakupu. Po upływie terminu ważności jego niewykorzystana wartość przepada.
 3. Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 4. Voucher można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych zabiegów.
 5. Osoba, która otrzyma Voucher zobowiązana jest do rezerwacji terminu, w celu wykorzystania Vouchera.
 6. Odwołanie umówionej wizyty musi nastąpić co najmniej 24h przed jej terminem.
 7. W przypadku nieodwołania wizyty, kwota przeznaczona na umówiony zabieg przepada.
 8. Voucher należy okazać przed skorzystaniem z usługi.
 9. Przy realizacji Vouchera nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, w przypadku gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
 10. Klinika Skin-Med ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy: upłynął termin jego ważności, uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają odczytanie zapisanych na nim danych, nie dokonano wcześniejszej rezerwacji na zabieg.
 11. Osoba obdarowana może dopłacić do Vouchera jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Vouchera.
 12. SKIN-MED nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po przekazaniu go Nabywcy.

Regulamin promocji WIĘCEJ ZA MNIEJ

 1. Zapłać 200 zł a wykorzystaj 300 zł; zapłać 500 zł a wykorzystaj 700 zł; zapłać 1000 zł a wykorzystaj 2000 zł. Promocja dotyczy niżej wypisanych zabiegów kosmetologicznych.
 2. Lista zabiegów, które wchodzą w zakres promocji WIĘCEJ ZA MNIEJ: depilacja laserowa, laserowe usuwanie przebarwień, laserowe wyrównywanie kolorytu, laserowa odnowa skóry, peeling laserowy, laserowa redukcja blizn i rozstępów, laserowe zamykanie naczynek, laserowa redukcja rumienia, Schwarzy, Venus Legacy, Icoone, Icoone Laser, mezoterapia dermapenem, peeling węglowy, oczyszczanie wodorowe
 3. Od powiększonej kwoty odejmowane są ceny za pojedyncze zabiegi w cenie regularnej.
 4. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami.
 5. Promocja ważna do 22.12.2021
 6. Wykupione zabiegi w postaci Vouchera należy wykorzystać w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu. Niewykorzystana kwota przepada.
 7. Nieodwołanie zabiegu 1 dzień przed wizytą skutkuje utratą zabiegu.

 

Postanowienia końcowe

 1. Na podstawie Umowy o Ochronie Danych Osobowych, dane Klientów mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia, oraz działań promocyjno-reklamowych Kliniki i nie są udostępniane osobom trzecim ani innym podmiotom.
Scroll to Top
Call Now Button